Koretka rozmiaru pierścionka

Istnieje jednorazowa możliwość zmiany rozmiaru pierścionka w ciągu 1 roku od daty otrzymania przesyłki